Logifresh AB | Uppdatering 2019-2
15798
post-template-default,single,single-post,postid-15798,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Uppdatering 2019-2

13 Dec Uppdatering 2019-2

Torsdag 12 december 2019 gjordes Uppdatering 2019-2, som är en mindre uppdatering och den andra för året. Den innehåller följande nyutvecklingar: I orderläggning, då en order markeras för status Plockas utan plocklisteutskrift, visas ett varningsmeddelande med möjlighet att ångra. I Inköp visas batchnummer i inköpsraderna då de öppnas igen efter att inköpsordern återrapporterats, samt på utskrift av inköpsspecifikation. Vid inventering visas ett varningsmeddelande innan inventering av en lagerpost, om posten är låst av en annan användare. Uppdateringen innehåller även några buggrättningar.